Opetustarjonta Isoverstas

Isoverstaan opetustarjonta


Ohje

Isoverstaan opetustarjonnan toimintamalli.

Kurssille ilmoittaudutaan opiskelijan oman oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta suoraan kurssitarjottimesta valittavan kurssin kohdalta.
Kursseille ilmoittautumisen yhteydessä verkkosivulta tulostetaan maksusitoumus, jonka opiskelijan oma oppilaitos lähettää allekirjoitettuna opetuksen järjestävälle oppilaitokselle.

Huom. Ilmoittautuminen on sitova. Keskeytyneestä kurssista peritään täysi maksu.

1. Ohjattu verkkokurssi 2. Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi (itsenäinen kurssisuoritus) 3. Virtuaaliluokkakurssi
Kurssimaksu 150 € 80 € 160 €
Kurssiin/maksuun kuuluvat toimenpiteet Alkuohjaus
Oppimisprosessin ohjaus
Arviointi (perustuu koko prosessiin)

Oppilaitoksen hallintokulut
Alkuohjaus
Ei sisällä oppimisprosessin ohjausta
Arviointi

Oppilaitoksen hallintokulut
Alkuohjaus
Oppitunnit + tarvittava ohjaus verkossa
Arviointi

Oppilaitoksen hallintokulut
Keskeytynyt kurssi Peritään täysi maksu (150 €) Peritään täysi maksu (80 €) Peritään täysi maksu (160 €)
Mahdolliset kokeet Opiskelijan omalla oppilaitoksella.
Opiskelijan oma oppilaitos vastaa koevalvonnasta ja kokeiden palauttamisesta opettajalle.
Laskutus Kurssin järjestävä oppilaitos laskuttaa maksusitoumusten mukaisesti.

Huom.
Ohjatut verkkokurssit ja virtuaaliluokkakurssit katsotaan arvioinnissa normaaleiksi kursseiksi (ops-perusteet).
Itsenäisesti opiskeltavista kursseista edellytetään hyväksytty arvosana (ops-perusteet).
Mikäli itsenäisesti opiskeltavaan kurssiin liittyy oman oppilaitoksen antamaa oppimisprosessin ohjausta, kyseessä on normaali kurssi.


Oppilaitoksen yhteyshenkilö / lähiohjaaja

Oppilaitokselle nimetyn yhteyshenkilön tehtävänä on
  • opastaa ja ilmoittaa oppilaitoksensa opiskelijat Isoverstaan kursseille
  • huolehtia tarvittavista maksusitoumuksista
  • toimia oppilaitoksensa yhteyshenkilönä kurssitoteutuksiin liittyen
  • huolehtia koevalvonnan järjestämisestä, kokeiden lähettämisestä ja mahdollisesta lähiohjauksesta omalla oppilaitoksella
  • Yhteyshenkilölle tiedoksi

    Koeaika on kolme tuntia. Mahdolliset kuuntelukokeet tehdään koepäivänä ennen varsinaisen koetilaisuuden alkua tai sopimuksen mukaan. Opettaja lähettää kokeen ja mahdollisen kuunteluäänitteen opiskelijan oppilaitokselle ennen koetilaisuutta. Opiskelijan oma oppilaitos (valvova oppilaitos) lähettää kokeen opettajalle korjattavaksi palauttaen samalla kaikki kokeeseen liittyvät paperit ja äänitteet. Kokeenpalautuksen yhteydessä lähetetään todistus kurssisuorituksesta opiskelijan oppilaitokselle, ellei toisin sovita.