Kurssiseloste


Terveystieto:  Abikurssi  (TEabi (OPS2016))

Opettaja:  Tiina Lehmusoksa (tiina.lehmusoksa@savonlinna.fi), Savonlinnan aikuislukio


Opetusmuoto:
Moodle-verkkokurssi

Ohjaustapa:
Tämä kurssitoteutus toimii vain ohjattuna verkkokurssina eikä sovellu itsenäiseksi kurssisuoritukseksi.

Oppimateriaalit:
Oppikirja: Terveystiedon oppikrijat kurssit 1-3
Verkkomateriaali:  
Muu materiaali:

Oppimisalusta:
Moodle

Tavoitteet ja sisällöt:

Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jossa terveysteemaa käsitellään myös oppiainerajat ylittävästi. Kurssi soveltuu myös vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskeleville.

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  Opiskelija suorittaa kurssin moodlessa opettajan ohjauksessa.
Kirjallisia tehtäviä:  8
Esseitä:  4
Keskustelutehtäviä:  2
Oppimispäiväkirja:  kyllä

Arviointitavat:
Loppukoe:  ei
Kurssiarviointi:  suoritusmerkintä
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 

 

Ajankohta:
1.6.2019 - 1.9.2019
Jakso: kesä

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.