Kurssiseloste


Psykologia:  Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta  (PS4)

Opettaja:  Päivi Turunen (paivi.turunen@kailu.fi), Kajaanin lukio ja aikuislinja


Opetusmuoto:
Moodle-verkkokurssi

Oppimateriaalit:
Oppikirja: Laine-Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 4: Tunteet, motivaatio ja älykäs toiminta.
Verkkomateriaali:   www.oph.fi/etalukio
Muu materiaali: Etälukion videosarja lainattavissa opettajalta

Oppimisalusta:
Moodle

Tavoitteet ja sisällöt:
Valtakunnallisen lukion ops:n mukaiset tavoitteet ja sisällöt. (aikuiset)
Valtakunnallisen lukion ops:n mukaiset tavoitteet ja sisällöt. (nuoret)

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  .
Kirjallisia tehtäviä:  3

Arviointitavat:
Loppukoe:  kyllä
Opiskelijalla on mahdollisuus uusia loppukoe kerran kurssin suorittamislukuvuoden aikana.
Kurssiarviointi: 
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 
Kurssikoe 90%, oppimistehtävät 10%

 

Ajankohta:
omatahtinen lukuvuoden aikana

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.