Kurssiseloste


Tiedonhaku ja tiedonhallinta:  Tiedonhaku ja tiedonhallinta  (THmuu)

Opettaja:  Timo Lemmetty (timo.lemmetty@isoverstas.fi), Isoverstas


Opetusmuoto:
Moodle-verkkokurssi

Oppimateriaalit:
Oppikirja: Testikurssi
Verkkomateriaali:  
Muu materiaali:

Oppimisalusta:
Tämä on testi

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  Testi

Arviointitavat:
Loppukoe:  ei
Kurssiarviointi: 
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 

 

Ajankohta:
1.1.2019 - 1.1.2019
Jakso: syksy

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.