Kurssiseloste


Liikunta:  Psyykkinen valmennus urheilussa  (LImuu)

Opettaja:  Saara Grönholm (info@psykicks.fi), Kuopion klassillinen lukio / Kuopion alueen urheiluakatemia


Opetusmuoto:
Moodle-verkkokurssi

Oppimateriaalit:
Oppikirja: Varsinaista oppikirjaa ei ole. Lisätietokirjallisuus luettelo
Verkkomateriaali:   Videotallenteet, teoriaosiot
Muu materiaali: Palautettavat oppimistehtävät

Oppimisalusta:
Moodle

Tavoitteet ja sisällöt:

Tuoda esiin psyykkisen valmennuksen käytänteitä ja mahdollisuuksia kilpa- ja huippu-urheilussa sekä auttaa opiskelijoita reflektoimaan omaa urheilu-uraansa ja urheilijana olemistaan

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  Kirjallisia tehtäviä, keskusteluja ja itsearviointeja
Kirjallisia tehtäviä:  6
Keskustelutehtäviä:  3
Itsearviointitestejä:  2

Arviointitavat:
Loppukoe:  ei
Kurssiarviointi:  suoritusmerkintä
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 
Kurssisuorituksen saaminen edellyttää osallistumista keskusteluihin, kirjallisten tehtävien palauttamista ja kurssin loppupalautteen antamista.

 

Ajankohta:
9.3.2020 - 30.4.2020
Jakso: kevät

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.