Kurssiseloste


Elämänkatsomustieto:  Kulttuuriperintö ja identiteetti  (ET4)

Opettaja:  Jani Repo (jani.repo@savonlinna.fi), Savonlinnan aikuislukio


Opetusmuoto:
muu

Oppimateriaalit:
Oppikirja: Tabletkoulun sähköinen materiaali kurssi 4
Verkkomateriaali:  
Muu materiaali:

Oppimisalusta:
Tabletkoulun sähköinen oppimisympäristö

Tavoitteet ja sisällöt:
Valtakunnallisen lukion ops:n mukaiset tavoitteet ja sisällöt. (aikuiset)
Valtakunnallisen lukion ops:n mukaiset tavoitteet ja sisällöt. (nuoret)

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  Lyhyitä kirjallisia tehtäviä, itsearviointeja, tiedonhakua ja omien mielipiteiden perustelua
Kirjallisia tehtäviä:  66
Oppimispäiväkirja:  kyllä

Arviointitavat:
Loppukoe:  vaihtoehtoinen
Kurssiarviointi:  numeroarviointi 4-10
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 

 

Ajankohta:
1.6.2021 - 1.9.2021
Jakso: kesä

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.