Kurssiseloste


Maantiede:  Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta  (GE4 (OPS2016))

Opettaja:  Tiina Lehmusoksa (tiina.lehmusoksa@savonlinna.fi), Savonlinnan aikuislukio


Opetusmuoto:
Moodle-verkkokurssi

Ohjaustapa:
Tämä kurssitoteutus toimii vain ohjattuna verkkokurssina eikä sovellu itsenäiseksi kurssisuoritukseksi.

Oppimateriaalit:
Oppikirja: Otavan tai SanomaPron oppikirja
Verkkomateriaali:  
Muu materiaali: moodlessa oleva aineisto

Oppimisalusta:
Moodle

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  Kurssilla opiskelija tekee kirjallisen aluetutkimuksen. Lisäksi muita aiheeseen liittyviä oppimistehtäviä
Kirjallisia tehtäviä:  3
Kirjoitelmia:  1

Arviointitavat:
Loppukoe:  ei
Kurssiarviointi:  numeroarviointi 4-10
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 
Arvosana määräytyy aluetutkimuksen (70%) ja muiden oppimistehtävien (30%) perusteella

 

Ajankohta:
omatahtinen lukuvuoden aikana

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.