Kurssiseloste


Liikunta:  Urheilupsykologian perusteet  (LImuu3)

Opettaja:  Saara Grönholm (info@psykicks.fi), Kuopion klassillinen lukio / Kuopion alueen urheiluakatemia


Opetusmuoto:
Moodle-verkkokurssi

Oppimateriaalit:
Oppikirja: -
Verkkomateriaali:   -
Muu materiaali: -

Oppimisalusta:
Moodle

Tavoitteet ja sisällöt:

Kurssilla urheilija opiskelija perehtyy siihen mitä on psyykkinen valmennus urheiluympäristössä. Sisällöt pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja Suomen Olympiakomitean Kehity huippu-urheilijaksi -materiaaliin. Kurssilla käsitellään tavoitteen asettamista ja tapoja sekä urheilijatarinaa ja urheilun merkitystä itselle. Urheilija hahmottaa itsensä osana urheilijayhteisöä ja tiedostaa vuorovaikutuksen merkityksen toimivassa valmennussuhteessa. Psyykkisten taitojen osalta perehdytään erityisesti itseluottamukseen, keskittymisen taitoihin, tunnetaitoihin ja kilpailutaitoihin. Näihin liittyen opiskelija saa myös konkreettisia keinoja erilaisten harjoitteiden muodossa.

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  Kurssi suoritetaan verkko-opintoina. Suoritustapana on itsenäinen opiskelu, johon kuuluu videoluentoihin perehtyminen ja omien kokemusten ja ajatusten reflektointi yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi opiskelija tutustuu Suomen Olympiakomitean Kehity huippu-urheilijaksi -materiaaliin psyykkisten taitojen ja elämänhallintataitojen osalta. Opiskelija laatii itselleen kurssin aikana yhden omakohtaisen hyvinvointiin tai psyykkisiin taitoihin liittyvän tavoitteen, johon liittyy konkreettinen suunnitelma ja tavoitteen seuranta yhdessä lajivalmentajan kanssa. Urheilija raportoi tavoitteestaan kurssin opettajalle oppimispäiväkirjaan.
Keskustelutehtäviä:  2
Oppimispäiväkirja:  kyllä

Arviointitavat:
Loppukoe:  kyllä
Opiskelijalla on mahdollisuus uusia loppukoe kerran kurssin suorittamislukuvuoden aikana.
Kurssiarviointi:  suoritusmerkintä
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 

 

Ajankohta:
2.10.2020 - 1.12.2020
Jakso: syksy

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.