Kurssiseloste


Liikunta:  Urheilijan ravitsemuksen perusteet  (LImuu2)

Opettaja:  Jaakko  Mursu (jaakko.mursu@uef.fi), Kuopion klassillinen lukio / Kuopion alueen urheiluakatemia


Opetusmuoto:
Moodle-verkkokurssi

Ohjaustapa:
Tämä kurssitoteutus toimii vain ohjattuna verkkokurssina eikä sovellu itsenäiseksi kurssisuoritukseksi.

Oppimateriaalit:
Oppikirja: Varsinaista oppikirjaa ei ole. Lisätietokirjallisuus luettelo
Verkkomateriaali:   Videotallenteet, teoriaosiot
Muu materiaali: Palautettavat oppimistehtävät

Oppimisalusta:
Moodle

Tavoitteet ja sisällöt:

Kurssilla opitaan perusteet terveellisestä urheilijan ruokavaliosta sekä ravinnon merkityksestä harjoittelun ja kilpailun tukimuotona. Kurssilla käydään läpi energian, energia- ja suojaravintoaineiden sekä nesteen merkitystä ja harjoittelun ravitsemukseen mukanaan tuomia erityispiirteitä ja urheilijan ruokavalion koostamista käytännössä

Opiskelumenetelmät:
Menetelmän kuvaus:  Verkkokurssi Moodlessa. Sisältää teoriaosioita ja oppimistehtäviä, videotallenteita ja ruokapäiväkirjan pitämisen ja analysoinnin

Arviointitavat:
Loppukoe:  ei
Kurssiarviointi:  suoritusmerkintä
Kurssiarvioinnin
määräytymisperusteet: 
Kurssisuorituksen saaminen edellyttää osallistumista keskusteluihin, kirjallisten tehtävien palauttamista, ruokapäiväkirjan pitämistä ja analysointia sekä kurssin loppupalautteen antamista.

 

Ajankohta:
7.12.2020 - 31.1.2021
Jakso: syksy

Mahdollinen lähiopetus/virtuaaliluokkatunnit:

Muuta:


Ohjattu kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. oppimisprosessin ohjauksen (=oppimistehtävien tarkistuksen ja palautteenannon, verkkokeskustelujen ohjaamisen ja niihin osallistumisen, opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen ja opiskelijoiden opiskelun tukemisen)
  3. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle)

Itsenäisesti opiskeltava kurssi sisältää:

  1. alkuohjauksen (=tervetulotoivotuksen ja kurssin suorittamisen ohjeistuksen)
  2. loppuarvioinnin (=loppukokeen suunnittelun ja lähettämisen opiskelijan koulun yhteyshenkilölle/lähiohjaajalle, loppukokeen arvioinnin sekä kurssin loppuarvosanan määrittämisen ja ilmoittamisen opiskelijalle ja vastaanottavalle koululle. Huomaa siis, että itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla ohjaava opettaja ei vastaa kurssin aikana syntyneisiin opiskelijoiden kysymyksiin! Hän ainoastaan lähettää opiskeluohjeet kurssin alussa ja kurssin lopussa vastaa loppukokeesta.